Meer informatie? Bel 040 29 06 078
13 juni 2019 | Nieuws

Data Cleaning Onderwijsspiegel

De Onderwijsspiegel maakt Data Cleaning mogelijk.

Om een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren is het soms nodig data cleaning toe te passen.
Data Cleaning wordt bijvoorbeeld toegepast op de Nationale Studenten Enquête en op de JOB Monitor die ROC ‘s tweejaarlijks uitvoeren. Je kunt dus voortaan onder andere data cleaning toepassen op de ‘tussentijdse’ JOB die scholen uitvoeren met de Onderwijsspiegel in het jaar dat de landelijke JOB Monitor niet wordt afgenomen.

Criteria voor Data Cleaning

Data Cleaning is instelbaar conform de volgende criteria:
• minimaal 40% van de verplichte vragen ingevuld
• minimale invultijd = 5 minuten
• toegestane hoeveelheid gelijke antwoorden in gehele enquête 85%
Bij toepassen van de cleaning krijg je te zien welke instelling heeft geleid tot hoeveel ongeldigheidsmarkeringen.
De Data Cleaning geldt zowel voor de rapportage als voor de Exports naar SPSS en Excel.