Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Categorie: Nieuws

25 oktober 2018

Qlikview en Onderwijsspiegel gekoppeld

Qlikview biedt de gebruiker nog sneller inzicht in de resultaten van de Onderwijsspiegel. In samenwerking met het Hoornbeeckcollege en TIG hebben we een koppeling gerealiseerd tussen de Onderwijsspiegel en Qlikview. Op 13 september hebben we de voordelen van deze koppeling laten zien aan een groep van ongeveer 25 relaties in de mooie kapel van het…

01 juli 2018

E-mails versturen geautomatiseerd

De Onderwijsspiegel werkt doorlopend aan het gebruikersgemak van de enquêtetool. Vanaf nu is het mogelijk enquêtes van tevoren zodanig in te richten dat u er geen omkijken meer naar heeft: de hele enquêteprocedure is nu geautomatiseerd! Vragenlijst klaar? Dan kunt u direct de respondenten invoeren, de tekst van de e-mailuitnodiging en de herinneringsmail klaarzetten én…

11 juni 2018

De docent als enquêteur

We hebben een mogelijkheid ontwikkeld waarbij docenten met behulp van een speciale docentcode zelf enquêtes kunnen uitzetten en afnemen. Zij kunnen daarbij een keuze maken uit een set vragenlijsten en deze uitzetten, zonder dat zij in het bezit zijn van een gebruikersaccount op de Onderwijsspiegel. De docent kiest een vragenlijst, vult labelwaarden in en vervolgens…

15 mei 2018

Klankbordbijeenkomst Onderwijsspiegel

In maart en april organiseerden wij onze jaarlijkse klankbordbijeenkomst, bij wijze van proef voor elke onderwijssector afzonderlijk. Een geslaagd experiment dat we willen voortzetten, want wij zien terug op drie zeer vruchtbare klankbordbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten – het verzamelen en bespreken van verbetersuggesties om de Onderwijsspiegel te optimaliseren en uitwisseling tussen scholen onderling…

18 april 2018

Voorleesondersteuning

Handig voor respondenten die moeite hebben met lezen!  Bij de Onderwijsspiegel is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van “voorleesondersteuning”. Bij aanvang van het invullen van de vragenlijst kan de respondent op het luidsprekertje kiezen. De vragen uit de enquête worden dan voorgelezen.  

16 februari 2018

Samenwerking Onderwijsspiegel met TIG

De Onderwijsspiegel heeft een partnerschap gesloten met The Implementation Group (TIG). TIG heeft bij diverse scholen “QlikView’ geïntroduceerd. QlikView biedt de mogelijkheid om data uit diverse bronnen te combineren tot nieuwe stuurinformatie. Samen met TIG hebben we de QlikView-connector ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om enquêtegegevens heel eenvoudig te importeren in QlikView en kunnen uw…

09 januari 2018

AVG – Privacyverklaring Onderwijsspiegel

Privacyverklaring Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar dat we passende maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Deze maatregelen zijn ook conform de eisen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. De AVG gaat in per mei 2018. Zie ook de verklaring in de bijlage van Digidoc BV, het…

07 januari 2018

Docentenevaluaties: bent u er al mee gestart?

Het eerste gedeelte van dit schooljaar zit er al weer op. Studenten en docenten zijn inmiddels aan elkaar gewend. Het juiste moment om een docentevaluatie uit te zetten. Zijn de studenten tevreden over de manier van lesgeven? Wat kan er verbeterd worden? De feedback van de studenten kan direct op het digibord worden getoond en…

19 december 2017

Succesvolle afronding eerste trainingsgroep beeldcoaching in Nuenen

Afgelopen week rondden de deelnemers van de training ‘kennismaking met beeldcoaching’ de training succesvol af. Met hun eindpresentaties lieten ze zien ontwikkelingsgericht te kunnen werken met opnames uit de klas. Enkele opmerkingen van de deelnemers: ‘Het was een fantastische training. Het enige minpunt is dat hij te kort is!’, ‘Heel praktisch, meteen in de praktijk…

30 november 2017

Traject Beeldcoaching geregistreerd in registerleraar.nl

We zijn erg blij met de registratie van het begeleidingstraject beeldcoaching in het registerleraar.nl.