Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Categorie: Nieuws

13 juni 2019

Data Cleaning Onderwijsspiegel

De Onderwijsspiegel maakt Data Cleaning mogelijk. Om een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren is het soms nodig data cleaning toe te passen. Data Cleaning wordt bijvoorbeeld toegepast op de Nationale Studenten Enquête en op de JOB Monitor die ROC ‘s tweejaarlijks uitvoeren. Je kunt dus voortaan onder andere data cleaning toepassen op de ‘tussentijdse’…

28 mei 2019

Onderwijsscan MBO

Zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader In samenwerking met zes ROC’s hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zelfevaluatie van teams in het MBO: de Onderwijsscan MBO. Bij deze aanpak hebben we het inspectiekader vertaald naar vragen voor diverse stakeholders: studenten, docenten, stagebedrijven, examencommissie en het management. De verschillende stakeholders vullen…

24 januari 2019

Vensters en de Onderwijsspiegel

Met de Onderwijsspiegel kunt u eenvoudig de onderzoeken van Vensters uitzetten. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen met Vensters laten zien wat zij doen en waar zij voor staan. De Onderwijsspiegel is partner van Vensters. Wij kunnen – kosteloos – op geautomatiseerde wijze de resultaten van uw onderzoeken uitwisselen met Vensters. U kunt…

10 januari 2019

Inspectiescan voor het MBO

Hoe staan we er als team voor als de inspectie nu op de stoep zou staan? Wat gaat er goed in ons team en wat kan er beter? Wat worden de verbeteracties? Dit zijn de vragen waar de Inspectiescan antwoord op geeft. De Inspectiescan  is een vertaling van het Onderzoekskader van de onderwijsinspectie naar vragen…

20 december 2018

Geslaagde bijeenkomst over Docentevaluaties

In november vond er in Utrecht een bijeenkomst over Docentevaluaties plaats met gebruikers van de Onderwijsspiegel. Het werd een boeiende uitwisseling over onder andere het evalueren van docenten, van vakken, van OOP. We hebben gesproken over gecombineerde vragenlijsten en over de wens om competenties van docenten te koppelen aan prestaties van leerlingen. Ook het begeleiden…

25 oktober 2018

Qlikview en Onderwijsspiegel gekoppeld

Qlikview biedt de gebruiker nog sneller inzicht in de resultaten van de Onderwijsspiegel. In samenwerking met het Hoornbeeckcollege en TIG hebben we een koppeling gerealiseerd tussen de Onderwijsspiegel en Qlikview. Op 13 september hebben we de voordelen van deze koppeling laten zien aan een groep van ongeveer 25 relaties in de mooie kapel van het…

01 juli 2018

E-mails versturen geautomatiseerd

De Onderwijsspiegel werkt doorlopend aan het gebruikersgemak van de enquêtetool. Vanaf nu is het mogelijk enquêtes van tevoren zodanig in te richten dat u er geen omkijken meer naar heeft: de hele enquêteprocedure is nu geautomatiseerd! Vragenlijst klaar? Dan kunt u direct de respondenten invoeren, de tekst van de e-mailuitnodiging en de herinneringsmail klaarzetten én…

11 juni 2018

De docent als enquêteur

We hebben een mogelijkheid ontwikkeld waarbij docenten met behulp van een speciale docentcode zelf enquêtes kunnen uitzetten en afnemen. Zij kunnen daarbij een keuze maken uit een set vragenlijsten en deze uitzetten, zonder dat zij in het bezit zijn van een gebruikersaccount op de Onderwijsspiegel. De docent kiest een vragenlijst, vult labelwaarden in en vervolgens…

15 mei 2018

Klankbordbijeenkomst Onderwijsspiegel

In maart en april organiseerden wij onze jaarlijkse klankbordbijeenkomst, bij wijze van proef voor elke onderwijssector afzonderlijk. Een geslaagd experiment dat we willen voortzetten, want wij zien terug op drie zeer vruchtbare klankbordbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten – het verzamelen en bespreken van verbetersuggesties om de Onderwijsspiegel te optimaliseren en uitwisseling tussen scholen onderling…

18 april 2018

Voorleesondersteuning

Handig voor respondenten die moeite hebben met lezen!  Bij de Onderwijsspiegel is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van “voorleesondersteuning”. Bij aanvang van het invullen van de vragenlijst kan de respondent op het luidsprekertje kiezen. De vragen uit de enquête worden dan voorgelezen.