OnderwijsSpiegel.nl
Informatie

Evalueren met OnderwijsSpiegel.nl

OnderwijsSpiegel.nl is de algemene naam voor de trendzetter in Online Evaluatie in het Onderwijs. Met POspiegel.nl, VOspiegel.nl, AOCspiegel.nl, ROCspiegel.nl, HBOspiegel.nl en WOspiegel.nl is OnderwijsSpiegel.nl vertegenwoordigd in alle sectoren van het onderwijs.

Zelfevaluatie in eigen hand

De school is zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs. Beleidsmatig realiseren van kwaliteitszorg betekent continu reageren op nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie. Daarbij zijn objectieve en recente gegevens van essentieel belang. Met behulp van OnderwijsSpiegel.nl is het mogelijk om snel en eenvoudig onderzoek uit te zetten en te evalueren.

Online Instrument

Met OnderwijsSpiegel.nl kunt u zelf enquêtes samenstellen met vragen die zijn ingedeeld op basis van het waarderingskader van de inspectie. Daarnaast kunt u gebruik maken van compleet uitgewerkte en beproefde kant-en-klare enquêtes voor onder meer leerlingen, ouders, medewerkers en schoolverlaters. Via OnderwijsSpiegel.nl enquêteert u online, in de klas of middels een uitnodiging. U kunt de respons direct volgen. De resultaten van uw onderzoek kunt u eenvoudig online analyseren. Het opstellen van rapporten, inclusief statistiek en grafieken, is een eenvoudige taak. Hiermee bent u klaar voor de volgende stap in de verbetercyclus van uw onderwijs.